ข้อมูล กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

จำนวนที่รับ 60

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม

1

นางจรีย์ รื่นจรูญ

รายระเอียดการแต่งกาย

- รับเฉพาะนักเรียนหญิง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 60 คน
- เครื่องแต่งกาย ชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมติดสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และอุปกรณ์ ดังนี้
- 1. หมวกไบเล่ย์สีกรมท่า ติดอาร์มผ้า บพ.
- 2. เสื้อเชิ้ตสีฟ้าเข้ม ไม่มีบ่า กระเป๋าไม่มีฝาปิดข้างซ้าย
- 3. ผ้าผูกคอทรงสามเหลี่ยมสีกรมท่า ลาย บพ. สีขาว
- 4. กระโปรงแบบมีจีบ สีกรมท่า
- 5. เข็มขัดหนัง หัวเข็มขัดเป็นโลหะวงรีสีทอง ติดโล่ห์ บพ.
- 6. ถุงเท้าสั้นสีขาว
- 7. รองเท้านักเรียนสีดำ
- 8. ป้ายชื่อโรงเรียน
- 9. เข็มองค์การโลกติดที่ปกเสื้อซ้ายด้านบน
- 10. เข็มปฏิญาณติดที่ปกเสื้อซ้ายด้านบน

ห้อง

ม.1

จำนวนที่รับทั้งหมด

60

สถานะของกิจกรรมบังคับ

   
 
รายชื่อนักเรียนประจำกิจกรรมบังคับ
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 31564 ไปรยา กระแสร์ชล 1/14 2020-07-03 19:27:01
2 31206 ภคพร บรรเจิดจรัสเลิศ 1/6 2020-07-03 19:26:57
3 31425 ธัญณิชา มาระศรี 1/11 2020-07-03 19:24:09
4 31195 กันยาวีร์ คงคา 1/6 2020-07-03 19:24:06
5 31601 จิดาภา สีระสา 1/15 2020-07-03 19:21:15
6 31392 ภัทรวดี แสนชัย 1/10 2020-07-03 19:20:33
7 31302 ภูตะวัน จันทร์ประโคน 1/8 2020-07-03 17:18:21
8 31523 วรกาญจน์ ทิพณีย์ 1/13 2020-07-03 17:18:19
9 31202 ธัญลักษณ์ ถาวรศักดิ์ 1/6 2020-07-03 17:17:26
10 31624 สุทัตตา เทพประสิทธิ์ 1/15 2020-07-03 17:16:50
11 31200 ณัฐวดี แซ่โง้ว 1/6 2020-07-03 17:16:29
12 31167 ลัลนา แซ่เหลียว 1/5 2020-07-03 17:15:49
13 31418 กานต์พิชชา สรวลใจชื่น 1/11 2020-07-03 17:15:39
14 31307 อมรรัตน์ เชิดตระกูลสุข 1/8 2020-07-03 17:15:14
15 31380 ณัฐกานต์ โอสถ 1/10 2020-07-03 17:14:09
16 31520 มัทนพร เกียรติสมชาย 1/13 2020-07-03 17:12:46
17 31248 ธิดารัตน์ แสนแก้ว 1/7 2020-07-03 17:12:11
18 31260 ไอริษา พุทธลา 1/7 2020-07-03 17:12:04
19 31285 กีรติกา สร้อยระย้า 1/8 2020-07-03 17:12:01
20 31400 อินทิรา สังการี 1/10 2020-07-03 17:11:56
21 31524 ศุณิษา ไชยเรืองโรจน์ 1/13 2020-07-03 17:11:50
22 31199 ณัฐณิชา แม้นพยัคฆ์ 1/6 2020-07-03 17:11:11
23 31296 นิศารัตน์ ผ่องศรี 1/8 2020-07-03 17:11:11
24 31201 ด.ญ ณัฐวดี คล้ายนุช 1/6 2020-07-03 17:09:06
25 31153 จิณณพัต เพิ่มปลิก 1/5 2020-07-03 17:08:20
26 31330 เขมณิจ ดวงดี 1/9 2020-07-03 17:08:14
27 31396 ศศิวิมล มีนิล 1/10 2020-07-03 17:07:40
28 31209 รุ่งทิวา ห้าวหาญ 1/6 2020-07-03 17:07:36
29 31196 กานต์สินี บุญยัง 1/6 2020-07-03 17:07:24
30 31331 จิราภรณ์ พรมมาน 1/9 2020-07-03 17:07:24
31 31163 ปาณุมาต วิวิธศิริ 1/5 2020-07-03 17:06:58
32 31062 ชนากานต์ ฉวีจันทร์ 1/3 2020-07-03 17:05:55
33 31165 พัณณิตา หาดทราย 1/5 2020-07-03 17:05:55
34 31164 ไปรยา นุทนงค์ 1/5 2020-07-03 17:05:24
35 31333 ชุตินันท์ บางม่วง 1/9 2020-07-03 17:04:55
36 31472 นันทน์ชญา ขันทอง 1/12 2020-07-03 17:04:54
37 31104 กชพร กระต่ายแก้ว 1/4 2020-07-03 17:04:53
38 31620 วิมพ์วิภา? พุฒ?ทอง? 1/15 2020-07-03 17:04:16
39 31166 พิมพ์ปภัสสร เรืองปัญญา 1/5 2020-07-03 17:03:42
40 31242 ณปภัช ลือลาภ 1/7 2020-07-03 17:03:26
41 31386 พรรษา ยนจำเริญ 1/10 2020-07-03 17:03:00
42 31614 พรพรหม จันทร์ไพศรี 1/15 2020-07-03 17:02:51
43 31344 รุ่งตะวัน ฤทธิทรง 1/9 2020-07-03 17:02:46
44 31328 กชกร ภู่เนียม 1/9 2020-07-03 17:02:35
45 31299 เพลงฟ้า มีสัตย์ 1/8 2020-07-03 17:02:18
46 31596 กมลชนก นิลเอี่ยม 1/15 2020-07-03 17:02:17
47 31395 มุกรินทร์? ดาศรี? 1/10 2020-07-03 17:01:57
48 31336 นริศรา สมคเณย์ 1/9 2020-07-03 17:01:46
49 31109 ณัฐณิชา จำปาพันธ์ 1/4 2020-07-03 17:01:35
50 31128 อริสา เปลี่ยนวงค์ 1/4 2020-07-03 17:01:29
51 31197 กุลกานดา ครองยุติ 1/6 2020-07-03 17:01:28
52 31120 รัตติยา มหาเวก 1/4 2020-07-03 17:01:27
53 31126 สุชาญาณ์ กรดนวม 1/4 2020-07-03 17:01:20
54 31297 ปาณิศา จันทรักษ์ 1/8 2020-07-03 17:01:19
55 31205 พิมพ์ชนก บัวฝรั่ง 1/6 2020-07-03 17:01:14
56 31470 ธนพร นวลสาย 1/12 2020-07-03 17:01:03
57 31295 นวพรหมพร โพธิ์ปรากฏ 1/8 2020-07-03 17:00:46
58 31117 พิมพ์ชนก เกตุแก้ว 1/4 2020-07-03 17:00:45
59 30116 กฤตพร อนันต์สุข 1/1 2020-07-03 17:00:42
60 30127 วรญา ขันสาคร 1/1 2020-07-03 17:00:35