ข้อมูล กิจกรรมเนตรนารีสมุทร

จำนวนที่รับ 50

 

รายละเอียดกิจกรรม

 

 

คุณครูที่ปรึกษากิจกรรม

1

นายปราโมช พันธุเมฆินทร์

รายระเอียดการแต่งกาย

- รับเฉพาะนักเรียนหญิง. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน
- เครื่องแต่งกาย ชุดลูกเนตรนารีเหล่าสมุทร สีขาว พร้อมติดสัญลักษณ์ ป้ายชื่อ และอุปกรณ์ ดังนี้
- 1. หมวกกะลาสี สีขาว
- 2. ผ้าผูกคอสีเลือดหมู
- 3. เข็มขัดหนังสีขาว หัวเข็มขัดโลหะสีทอง
- 4. ถุงเท้าสั้นสีขาว
- 5. รองเท้านักเรียนหญิงสีดำ
- 6. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น
- 7. กระโปรงสีขาว
- 8. ป้ายชื่อโรงเรียน

ห้อง

ม.1

จำนวนที่รับทั้งหมด

50

สถานะของกิจกรรมบังคับ

   
 
รายชื่อนักเรียนประจำกิจกรรมบังคับ
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 31626 อริสา ศรีอ่อน 1/15 2020-07-26 07:23:13
2 31519 มณีรัตนา กุ่มเทียน 1/13 2020-07-20 22:11:04
3 31543 วุฒิภัทร แจ่มชน 1/13 2020-07-20 21:54:37
4 31382 นิชามล ย่วนภู่ 1/10 2020-07-10 15:12:25
5 31604 ดาราราย ไทยแสน 1/15 2020-07-09 16:01:17
6 31612 ปิยวรรณ ลุนสำโรง 1/15 2020-07-09 11:05:58
7 31562 ปานรุ้ง อุบลกิจ 1/14 2020-07-09 08:28:10
8 31558 ณัชชา คลื่นอุระ 1/14 2020-07-09 08:28:02
9 31340 ภัทรวลี ภาดาพันธ์ 1/9 2020-07-07 14:08:17
10 31119 รัตตรีเมษ โพธิ์ชัยสาร 1/4 2020-07-07 13:13:28
11 31387 พิชญธิดา ยวกดา 1/10 2020-07-05 20:49:54
12 31337 นันทิชา ผาดไพบูลย์ 1/9 2020-07-04 17:48:20
13 30162 ศุภสุตา จันทคาด 1/2 2020-07-04 14:24:30
14 31616 พิชชาภา แสงมะโน 1/15 2020-07-04 14:00:53
15 31437 รมิตา มารศรี 1/11 2020-07-04 11:44:01
16 31384 ปวริศา ชลิงสุ 1/10 2020-07-03 22:11:28
17 31481 อินทร์ธุอร เถาว์ทอง 1/12 2020-07-03 22:09:19
18 30125 พิจิตรา แดงกระสันต์ 1/1 2020-07-03 20:35:54
19 31557 เชอริณี ชาติยานนท์ 1/14 2020-07-03 20:03:28
20 31555 ชวัลญา ศิริภาพ 1/14 2020-07-03 20:00:37
21 31615 พลอยชมพู พินเผือก 1/15 2020-07-03 19:40:54
22 31088 อมรรัตน์ จำรัสศรี 1/3 2020-07-03 19:40:41
23 31422 ดลนภา โสภาร์ 1/11 2020-07-03 19:34:58
24 31161 น้ำเพชร จันทร์เปรม 1/5 2020-07-03 17:13:44
25 31294 ธิญาดา พุดซ้อน 1/8 2020-07-03 17:07:22
26 31381 ณิชาดา วงษ์จิน 1/10 2020-07-03 17:03:34
27 31622 ศิวพร เจิมเฉลิม 1/15 2020-07-03 17:03:11
28 30123 นันทรัตน์ วงษ์ลคร 1/1 2020-07-03 17:00:58