ชุมนุม

คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

 

ลำดับที่ ชื่อวิชาเพิ่มเติม ห้องเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1
error

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th