ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ญ33202  เพิ่มเติมภาษาญี่ปุ่น
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูพรพิมล อ่อนศรี
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.6
จำนวนที่รับทั้งหมด 0
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 0
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25812 ศิรันญา ศรีบุญมา 6/10 2019-11-01 12:21:21
2 28479 รัชนิดา ละครจันทร์ 6/9 2019-11-01 12:21:11
3 25916 สุวพา สุนทรภักดิ์ 6/8 2019-11-01 12:20:59
4 25930 พุฒิพงศ์ พิพัฒน์ธิติพงศ์ 6/7 2019-11-01 12:20:47
5 25495 นิภาพักตร์ กรุงไกรจักร 6/7 2019-11-01 12:20:11
6 26046 ปทิตตา น้อยสุทธิ์ 6/6 2019-11-01 12:19:58
7 25924 ชยากร รอดพันธุ์ 6/6 2019-11-01 12:19:43
8 25528 สันติราษฏร์ ไพโรจน์ 6/6 2019-11-01 12:19:27
9 25907 เพียงขวัญ ขำแจ้ง 6/4 2019-11-01 12:19:08
10 25889 ขวัญพิชา ขันชะลี 6/4 2019-11-01 12:18:55
11 25887 กนกวรรณ คล้ายสุวรรณ 6/4 2019-11-01 12:18:34