ข้อมูลวิชาเพิ่มเติม

รายละเอียดวิชาเพิ่มเติม
ชื่อวิชาเพิ่มเติม ศ32210  ปฎิบัติกีตาร์พื้นฐาน
คุณครูที่ปรึกษาวิชาเพิ่มเติม
1
ครูมติพัฒน์ เชิดสุข
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดวิชาเพิ่มเติม -
ห้อง ม.5
จำนวนที่รับทั้งหมด 37
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 0
จำนวนที่รับ ม.5 37
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของวิชาเพิ่มเติม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำวิชาเพิ่มเติม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29253 พรรณราย อรุณฤกษ์ 5/11 2019-11-04 13:21:39
2 29250 ฐิติพร เถลิงพงษ์ 5/11 2019-11-04 12:59:27
3 26608 ณัฐกิตติ์ ศรีวิลาศ 5/5 2019-11-02 23:28:02
4 26707 ภราดร กล่ำบัว 5/4 2019-11-02 22:56:27
5 29276 ชนินทร์ มีเฒ่า 5/13 2019-11-02 13:18:13
6 26334 ณัฐริกา ปิ่นแก้ว 5/4 2019-11-02 12:44:02
7 26708 ภราดา กล่ำบัว 5/4 2019-11-02 12:43:44
8 29229 วุฒิชัย ชมชู 5/8 2019-11-02 12:31:49
9 26777 พรปวีณ์ ผ่องจะบก 5/10 2019-11-02 12:05:33
10 29281 ทอฝัน ลูกฟัก 5/11 2019-11-02 11:49:40
11 26775 ฝนแก้ว ธนูศิลป์ 5/10 2019-11-02 11:49:31
12 26791 สุมิตรา อุคำ 5/10 2019-11-02 11:48:01
13 26407 ทัศน์พล ก้านพร้าว 5/8 2019-11-02 11:44:11
14 26817 อานนท์ เริงสำราญ 5/8 2019-11-02 11:43:34
15 29227 จักรกฤษ ทองเพ็ญ 5/8 2019-11-02 11:42:02
16 26501 ณรงค์พนธ์ งามผิว 5/11 2019-11-02 11:41:41
17 26787 วิริณฬดา พูลจันทร์ 5/11 2019-11-02 11:38:22
18 26388 พิมพ์ศิริ หงษา 5/11 2019-11-02 11:37:02
19 26436 ธนวรรณ บุญงาม 5/11 2019-11-02 11:36:49
20 29191 กัญญาภรณ์ จั่นเพ็ชร์ 5/5 2019-11-02 11:36:07
21 26433 ณัฏฐณิชา บุญรอด 5/5 2019-11-02 11:35:01
22 29189 กชกร ภิรมย์กิจ 5/5 2019-11-02 11:35:00
23 29190 กมลชนก ศรีบุญเรือง 5/5 2019-11-02 11:34:25
24 29256 สุภาพรรณ สายเสริมผล 5/11 2019-11-02 11:32:42